• Edilmir
  • Edilmir
  • Marka zəmanəti
  • Çin
  • Y (300 km/saat)
  • 98 (750 Kq)

Minerva F205 şininin xarakteristikası

Asimmetrik protektor cizgisinə malik yay tekeri Minerva F205 şinlə bağlı demək olar ki, bütün müasir standartlara сavab verir və yaş trassda yüksək tormozlanma göstəricilərinə malikdir. Protektorun optimallaşdrılmış profili yol ilə təmasın gücünü balanslaşdırır. Təkər yüksək səviyyəli akusitika rahatlığına sahibdir və münasib qiymət müqabilində uzunmüddət xidmətə yararlılığı ilə seçilir. 

Minerva F205 yay şininin əsas xüsusiyyətləri: 
- dərin cizgi – protektorun mərkəzdə dərin və çiyin zonalarına doğru nisbətən dərin işçi səthi sayəsində tekerin çəkisi azalır, aşınma daha bərabərtərəfli baş verir və yaş yolda idarəetmə daha da yaxşılaşır.  
- protektorun bloklarının asimmetrik yerləşməsi yaxşı çəkim və səth təması göstəriciləri ortaya qoyur. Bu göstəricilərin sayəsində isə şinin tormoz yolu qısalır və sürətlənmə daha tez baş verir. 
- uzununa yan çuxurların çiyin zonasındakı kanallara birbaşa çıxışının olması nəticəsində yaranan suçıxarıcı sistem şinin yaş yolda dayanıqlığını artırır. Effektiv drenaj mexanizmi çox saylı kanallar sayəsində suyu xaric edir və aquaplanning riskini minimallaşdırır. 
- ikiçiyinli protektor elementi – iki harmonik şəkildə qoşulmuş seqmentdən ibarətdir. Bu elementlər səsin aşağı salınmasına xidmət edir. 
avtoşinin optimallaşdırılmış profili – asanlıqla dairə formasına salınmış forma səth təmasının güc balansını təmin edir və istismar müddətini uzadır.
MTB00019
/

Yapı Kredi - World kart
 
Müddət Aylıq ödəniş Cəmi
3 ay 38.13 M 114.4 M
6 ay 19.43 M 116.6 M
12 ay 10.54 M 126.5 M