• Edilmir
  • Edilmir
  • 30000 km
  • Türkiyə
  • R (170 km/saat)
  • 102 (850 Kq)
Protektorun xüsusi cizgisi yüksək yürüş göstəriciləri yaradır və və əyləc məsafəsini azaldır. Ensiz çiyin kanalları qeyri-bərabər yeyilmənin qarşısını alır. Blokların optimizə olunmuş sturukturu isə aşağı səs səviyəsi yaradır. 

Texnologiyası və üstünlükləri

-Polad zolaqların yüksək texnologiyası
Polad zolaqlar tikişsiz spiralşəkilli neylonla örtülüb.

Stabil təmas və səlist yürüş, təkərlərin artırılmış dözümlülüyü və protektorun yeyilməsinin azaldılması

-Tikişsiz bircərgəli kürəkcik halqası və sərt şafer
Təkərin yol örtüyü ilə olan təmasda olan hissəsinin dözümlülüyünü artırır və idarəolunma perfomansını artırır

Sürətli döngələrdə və səlist hərəkətdə prefomansı artırır.


 

SRM0001
/