Bizə etibar etdiyiniz şəxsiməlumatlar (elektron ünvan, ev/mobil telefon nömrəsi, yaşadığınız ünvan və s.)məxfi xarakter daşıyır və üçüncü tərəf üçün açıq deyil. Sizin şəxsi məlumatlarınız"Tekerstore.az"saytına sırf sifarişinizin icrası ilə bağlısizinlə müntəzəm əlaqə saxlamaq üçün lazımdır. Müştərimiz olaraq təqdimetdiyiniz bu məlumatlar tərəfimizdən yeni məhsullarımızın, xidmətlərimizin vəkampaniyalarımızın Sizə çatdırılması və saytın fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsiməqsədilə istifadə oluna bilər. Əgər Siz təqdim etdiyiniz şəxsi məlumatların buməqsədlərlə istifadə olunmasının əleyhinəsinizsə, bu halda saytın TEXNİKİ DƏSTƏKbölməsindəki elektron ünvana bu barədə yazmaq və ya telefon nömrəsinə zəng edibiradınızı bildirmək hüququna maliksiniz. Belə olan halda şəxsi məlumatlarınızsaytın mərkəzi müştəri bazasından silinəcək və Siz yuxarıda qeyd olunan məqamlarlabağlı bilgiləndirilməyəcəksiniz. Biz tərəfimizdən yuxarıda qeyd olunan şəxsi məlumatlarınməxfiliyinin etibarlı şəkildə qorunmasına və heç bir halda (qanunla tələbolunan və müştəri ilə razılaşdırılmış hallar istisna olmaqla) bu məlumatlarınüçüncü tərəfə ötürülməyəcəyinə zəmanət veririk.