"Tekerstore.az" saytında sizətəklif olunan bütün şinlərə istehsalçı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş istismarmüddətinə qədər rəsmi istehsalçı zəmanəti verilir.

"Tekerstore.az" saytından sifariş etdiyiniz şinləri qəbul edərkən öncə onların xaricigörünüşünü diqqətlə yoxlayın. Hər hansı bir nöqsan aşkarlayacağınız halda siz sifarişdən imtina etmək hüququnuzdan istifadə edə bilərsiniz.
Alışdansonrakı istismar müddətində əldə etdiyiniz şinlərdə hər hansı nöqsan meydana çıxarsa, dərhal rəsmi distribütorla əlaqə saxlayın , yaxınlaşıb nöqsanlı məhsulu təqdim edin. Zəmanət üzrə ixtisaslaşmış əməkdaş, yəni - həmin məhsulun Azərbaycandarəsmi nümayəndəsi məhsul üzrə ekspertiza həyata keçirəcək.