• Edilir
  • 2023
  • 40000 km
  • Yaponiya
  • S (180 km/saat)
  • 112 (1120 Kq)
BRIDGESTONE DUELER H/T 840 ŞİNLƏRİ HAQQINDA QISA MƏLUMAT 

Məşhur yapon təkər istehsalçısı tərəfindən hazırlanan, 4 fesil istifadə olunan, yüngül Bridgestone Dueler H/T 840 təkərləri Dueler seriyasının digər nümayəndələri kimi yolsuzluq avtomobilləri və pikaplar da daxil olmaqla yüksək keçicilik qabiliyyətinə malik  avtomobillər üçün nəzərdə tutulub. Bu təkərlərin əsas xarakteristikası onun istifadə sferasını genişləndirən balanslaşdırılmış istismar xüsusiyyətləridir. 

Protektorun istiqamətlənməmiş simmetrik cizgisi kompüter modelləşdrilməsi yolu ilə yaradılmışdır. Yapon təkər istehsalçısının qarşısında çətin vəzifə dayanırdı: bir tərəfdən sərt səthlərlə əla təmas qurmağı təmin etmək, şinə yüksək keçicilik göstəriciləri vermək. Mərkəzi rimin yüksək sərtlik səviyyəsi və dalğavari böyürləri ilə fərqlənən orijinal quruluşu da məhz bu səbəbdən ortaya çıxdı. Məsələnin bu şəkildə həlli əla kurs stabilliyi və adi şosse yollarında yırğalanmaya qarşı müqavimətin aşağı salınması kimi üstün keyfiyyətlərə yol açdı. 

Protektorun mərkəzi hissəsində ayrıca dayanan və ayrıca rim formalaşdıran iki blok da var. Bu bloklar mürəkkəb konfiqurasiyası ilə fərqlənir və təmas zonasının daha böyük sahəni əhatə etməsinə imkan verir, həmçinin sərt örtüklü yolsuzluq şəraitində avtomobilə etibarlı davranış bəxş edir. Protektorun çiyin zonaları, iki cərgə bloklar və mərkəzi rim bir-birindən dalğavari kənarlara malik kanallarla ayrılırlar. Məslənin bu həlli Bridgestone Dueler H/T 840 şinlərinə həm su layının, palçığın öhdəsindən effektiv gəlməyə və təmas sahəsindən kənarlaşdırmağa, həm də hərəkət zamanı səsin səviyyəsini aşağı salmağa imkan verir. Yüksək keçiciliyə malik avtomobillərin spesifik istismarı öz sözünü protektorun çiyin zonlarının quruluşunda da deyir. Onların hər biri qruntla təması təmin edən cərgəli massiv hisslərdən ibarətdir. 

BRIDGESTONE DUELER H/T 840 ŞİNLƏRİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

— kompüter modelləşdirilməsi üsulu ilə yaradılmış protektorun istiqamətlənməmiş simmetrik cizgisinin optimal dizaynı heabına ideal balanslaşdırılmış istismar keyfiyyətləri;
— mərkəzi rimin orijinal quruluşu hesabına əla kurs stabilliyi və aşağı yanacaq sərfiyyatı;
— Qruntla təması təmin edən massiv hissələrin hesabına yüksək keçicilik qabiliyyəti.
20104005
/

1 Kart
 
Müddət Aylıq ödəniş Cəmi
3 ay 106.67 M 320 M
6 ay 53.33 M 320 M

Tam Kart
 
Müddət Aylıq ödəniş Cəmi
3 ay 106.67 M 320 M
6 ay 53.33 M 320 M

Bol Kart
 
Müddət Aylıq ödəniş Cəmi
3 ay 106.67 M 320 M
6 ay 53.33 M 320 M

Nisyə Satış - Caspian Finans
 
Müddət Aylıq ödəniş Cəmi
3 ay 122.24 M 366.72 M
6 ay 63.47 M 380.8 M
9 ay 43.98 M 395.84 M
12 ay 34.27 M 411.2 M