• Edilmir
  • Edilmir
  • Marka zəmanəti
  • Rusiya
  • V (240 km/saat)
  • 99 (775 Kq)
Bu model əməliyyat xassələri balansında müsbət şəkildə fərqlənir. Bir neçə texniki həll yolu ilə təmin edilir. Onlardan biri iki qatlı qoruyucudur. Onun alt baza təbəqəsi yuvarlanma müqavimətini azaldan və idarəetməni yaxşılaşdıran sərt birləşmədən hazırlanır. Öz növbəsində protektorun xarici tərəfi artan elastiklik ilə xarakterizə olunur ki, bu da yaş yollarda tutuşu artırır, hamar gəzinti verir və səs-küyü azaldır.
tərkibində yüksək silisium olan birləşmə, xüsusi polimerlər yaş yollarda tutuşu yaxşılaşdırır, yüksək sürətlə hərəkət zamanı dayanıqlığı və protektorun tamlığını təmin edir;
- iki qatlı qoruyucu yanacaq sərfiyyatını azaldır, hamar və səssiz gedişi təmin edir;
YKHM0087
/